AngstChatten
Log ind på medlemssiderne
Indtast venligst adgangskode:


Log ind
Nyeste nummer af AngstAvisen er klar til download
AngstChatten
Opslag

Forskere, jounalister, studerende m.fl. søger angste...

Cool Kids behandlingsforløb

CEBU tilbyder i øjeblikket et mindre antal individuelle Cool Kids behandlingsforløb varetaget af studenterterapeuter til reduceret pris.
Læs mere

Slås du med social angst?

Invitation til deltagelse i forskningsprojekt

DR søger børn med fobier

Børn mellem 10 og 15 år søges

Gratis behandling for unge med socialfobi

CEBU tilbyder gratis gruppebehandling for unge med socialfobi i alderen 12 – 17 år

Rekruttering af forældre til afprøvningen af nyt spørgeskema

Forælder med angst? Gør os klogere på et nyudviklet spørgeskema.

Gratis behandling af socialfobi

Forskningsprojekt i RegionH

QR-kode
 
Ekstraordinær generalforsamling

Som du måske ved, lykkedes det Angstforeningen at få over 100 gaver à minimum 200 kroner inden 1. oktober, hvilket er fantastisk!

Vi har således søgt om igen at blive godkendt iht. Ligningslovens § 8A, som bl.a. betyder, at gavegivere har mulighed for at trække deres gave fra i skat ved oplysning af cpr.nr.  (Send ikke dit cpr.nr. til os i en mail).

Det viser sig imidlertid, at loven er ændret, siden vi fik vores første godkendelse i 2002. Det betyder, at vi er nødt til at foretage en vedtægtsændring for at blive godkendt.

Vi indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling mandag den 23. november kl. 17 på Zoom.
Jf. detaljer om ændring i indkaldelsen nedenfor.

(Du kan læse Angstforeningens nuværende vedtægter i helhed)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Angstforeningen
Mandag den 23. november kl. 17
Sted: Online på zoom

Tilmelding er nødvendig
senest torsdag den 19. november til:
marie@angstforeningen.dk
Skriv venligst i emnefeltet: ”Ekstraordinær generalforsamling – tilmelding”

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsordenen
4. Ændring af vedtægternes § 11 stk. 2.

De nuværende vedtægter lyder:

”Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Psykiatrifonden, subsidiært en anden velgørende organisation, der varetager interesser for mennesker med psykiske lidelser efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser. Generalforsamlingen kan i stedet vælge at stifte en fond (Angstfonden) med formål som i §2. Midler fra Angstforeningen kan i så fald anvendes til at oprette fonden."

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne ændres til (ændringen er markeret med kursiv):

"Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Psykiatrifonden, subsidiært en anden velgørende organisation, der har hjemme i Danmark, og som varetager interesser for mennesker med psykiske lidelser efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser. Generalforsamlingen kan i stedet vælge at stifte en fond (Angstfonden), som skal være hjemmehørende i Danmark og med formål som i §2. Midler fra Angstforeningen kan i så fald anvendes til at oprette fonden."

Bestyrelsens begrundelse for forslaget: Angstforeningen har genansøgt Skat om godkendelse efter Ligningslovens § 8. Reglerne har ændret sig siden Angstforeningen første gang fik godkendelse i 2002. Foreningen kan ikke opnå godkendelse efter de nuværende vedtægter, og bestyrelsen anser ændringen for at have et rent administrativt formål.
 
5. Eventuelt

Bliv medlem af Angstforeningen
Støt vores indsats og nyd godt af medlemsfordelene.

Medlemskab koster kr. 250 årligt for downloadere af medlemsbladet. Vil du have bladet med posten, er kontingentet på kr. 300 årligt.

Læs mere Læs mere
Bestil et foredrag til din skole, institution eller arbejdsplads
Angstforeningens forum
Panic App
App til panikangste
Fås i iTunes
Copyright © 2010 | Angstforeningen | Peter Bangsvej 5B | 2000 Frederiksberg | tlf. 70 27 13 20 | CVR/SE nr.: 26401739